•   0362 400 400 4  
  • destek@mobiles.com.tr

Misyon ve Vizyon


Kuruluşundan bu güne kadar gerçekleştirdiği gibi gelecekte de olaylara gelişime açık ve yenilikçi bir perspektifle yaklaşacak olan Mobiles Bilişim, kurumsal stratejilerinin odak noktasını iletişim sektörü olarak belirlemiştir. Varlığını Bilişim ve İletişim sektöründe sürdüren Mobiles, kurumsal çatısı altında, iletişim sektörü için geliştirdiği hizmetleri gelecekte de sürdürerek, profesyönel çözümler üretmeyi kendisine görev edimiştir. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte büyümenin , değişimin ve gelişimin etik bir şart olduğu gerçeğinin farkında olup, lider olabilmeyi ve daha önemlisi lider konumda kalabilmeyi kendisine şart koşmuştur. Gerçek hedef ve stratejilerini "Kaliteli Hizmet "anlayışına yönelik çalışma olarak belirlemiş ve " Bir hizmetin en iyisini gerçekleştirmek ya da hiç gerçekleştirmemek " gerçeğini savunmuştur. Bilişim ve İletişim Teknolojileri sektöründeki derin deneyim ve tecrübelerini kullanarak, en iyi hizmetleri üretecek, varlığını sürdürebilmek, hedef ve stratejilerini gerçekleştirebilmek adına daima çalışacaktır.

Uçurtmalar, rüzgar kuvvetiyle değil, bu kuvvete karşı uçtukları için yükselirler

William Churchill

Mobiles Bilişim Teknolojileri, büyüme ve gelişimi'nin sırrını " takım ruhu ile büyümek " felsefesine dayandırmaktadır. Mobiles Bilişim, birincil yatırım alanı olarak insanı tercih eden, gelişimini ve hizmet kalitesini sağlarken , Mobiles Bilişim Ailesi Üyeleri'nin de tüm ihtiyaçlarını ve daha fazlasını sunabilmeyi kendisine görev edinmiştir. Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de insana yatırım yapacak olan Mobiles Bilişim, bilişim sektöründe yenilikçi iş alanları oluşturarak gerek aie üyeleri'nin gerekse de istihdam edilecek olan üye adayları'nın gelişimi en iyi şeiklde sağlayabileceği ortamı hazırlamak ve kariyer yatırımları için en geniş imkanları sunbilmeyi bir borç bilir.